Kontrol til køreprøven

Kontrol til køreprøven

 Rettet til efter de nye regler d 29.05.2020

√ Dette skal du kunne til den praktiske prøve. Kan man ikke svarer på de spørgsmål der bliver stillet til den praktiske prøve, kan du allerede dumpe din praktisk prøve her. Dvs. du slet ikke kommer ud og køre. LÆS OG HUSK!!!

 Har du brug for yderligere hjælp til dette, så henvend dig til din kørelærer. Hun vil helt sikkert være behjælpelig vedr. kontrolstoffet.

 Print kontrolstoffet ud og medbring det til næste lektion. Her kan vi gennemgå de punkter der kan forekomme svært.

√ Teoriprøve eller praktisk prøve:

↵ Sammen med din kørelærer aftaler i dato for prøver. Din kørelærer sender dig et link vedrørende betaling for prøverne. Når du har betalt denne, så giv kørelæreren besked og der kan nu bookes.

↵ Det er den enkelte elevs formåen, der er afgørende for hvor mange lektioner, der er nødvendigt – udover det anførte obligatorisk mindste lektionsantal – inden den praktiske prøve.

Fornyelse af kørekort: – kontakt køreskolen 60 13 71 94