Priser

Priser

Obligatoriske lektioner til alm. bil:

√  Priser: Iflg. lovgivningen skal undervisningen som minimum indeholde 53 lektioner á 45 minutter fordelt på:

 • 29 teorilektioner – 3 evaluerende prøver. Ubegrænset teori i 6 mdr.
 • 4 lektioner i manøvrer på lukket øvelsesplads.
 • 16 lektioner i manøvrer på vej.
 • 4 lektioner i manøvrer på køreteknisk anlæg.

√  Lovpakken på kørekort kr. 16.850,- incl. moms. 

↵ Den dag du startet på dit teorihold, kan du følge alle mine andre teorihold UDEN beregning (formiddag eller aftenteori) de næste 6 måneder. Herefter koster teoriundervisning pr. gang kr.  350,- incl. moms. Uanset antal teorilektioner den pågældende dag.

√  Priser ud over lovpakke – gælder også turbohold/lynhold.

 • Ekstra kørelektion på vej: kr. 625,-
 • Teoriprøve – praktiskprøve p.t. kr. 1000,- Betales til Færdselsstyrelsen via elevens e-boks.
 • Lægeerklæring ca. kr. 350-550,-  
 • Pasfoto ca. kr. 90-120,-
 • Færdselsrelateret førstehjælp kr. 100-600,-
 • Leje af bil til praktiskprøve kr. 675,-

Det er den enkelte elevs formåen, der er afgørende for hvor mange lektioner, der er nødvendigt – udover det anførte obligatorisk mindste lektionsantal – inden den praktiske prøve.

√  Aflyser du en kørelektion skal du gøre flg:

 Aflyst kørelektion, SKAL dette gøres senest dagen før kl 19, ellers risikere du at skulle betale for den aftalte køretid, du har booket sammen med din kørelærer. Vandborgs Køreskole 60137194

√  Fornyelse af kørekort: – kontakt køreskolen 60 13 71 94

 • Se bekendtgørelse om undervisningsplanen til kategori B her
 • Se køreuddannelsen for almindelig bil her